Bảng giá

Loại xe Giá  Khuyến mãi
TRANSIT LIMOUSINE PRESIDENT - 10 CHỖ 1.680.000.000 10.000.000
TRANSIT LIMOUSINE HẠNG THƯƠNG GIA PLUS - 10 CHỖ 1.200.000.000 10.000.000
     
     
     
     

Đặt hàng ngay

Facebook

Zalo